Algemene voorwaarden BRILplan

Het van der Ham Optometristen BRILplan is een abonnement systeem waarbij het maandelijkse abonnement bedrag gebruikt wordt voor de aanschaf van een (zonne)bril, montuur en/of glazen. Dit maandelijkse bedrag wordt voldaan per automatische incasso.

 

Artikel 1 Bedragen

De hoogte van dit bedrag kunt u zelf aangeven in overleg met een medewerker van van der Ham Optometristen. Dit bedrag is minimaal
€ 20,00 (twintig euro) per maand en is besteedbaar bij de aankoop van een bril, montuur en/of glazen.

De contractnemer is ook gerechtigd dit tegoed over te doen op derde die dit kunnen besteden bij van der Ham Optometristen voor eveneens uitsluitend een(zonne)bril, montuur en/of glazen.

Op het moment van besteden van het gespaarde bedrag zal van der Ham Optometristen dit bedrag verhogen met 10% van het op dat moment besteedde spaarsaldo.

 

Artikel 2 Incasso

De eerste incasso-opdracht wordt op de eerste dag van de volgende maand na het afsluiten van de BRILplan overeenkomst aan de bank aangeboden. De daaropvolgende incasso-opdrachten worden steevast op de eerste dag van de volgende maand geïncasseerd.

 

Artikel 3 Betaalverplichting

Het is contractnemer verplicht om van der Ham Optometristen te voorzien van correcte gegevens die de incasso mogelijk maken. Deze gegevens en ook het te incasseren maandbedrag, worden vermeld op de overeenkomst en dienen ten tijde van ondertekening te worden gecontroleerd door contractnemer.

Het is aan de contractnemer te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening ten tijde van de incasso-opdracht. Bij een mislukte incasso-opdracht of door contractnemer teruggedraaide betaling (storno), wordt per direct de spaarovereenkomst ontbonden. Op het moment dat de overeenkomst voor de 24ste maand wordt ontbonden, wordt per direct de verkregen 10% korting opeisbaar door van der Ham Optometristen.

Er wordt vanaf dat moment niet verder gespaard. Het gespaarde saldo blijft volgens de normale voorwaarden beschikbaar. Van der Ham Optometristen zal contractnemer op de hoogte stellen van de mislukte incasso. Het is aan contractnemer of de incasso overeenkomst opnieuw moet worden afgesloten, hierin vindt geen automatische actie plaats door van der Ham Optometristen.

Artikel 4 Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 24 (vierentwintig) maanden en is daarna steeds per maand opzegbaar. De opzegtermijn (na minimaal 24 maanden) is1 (een) maand.

Tevens wordt de spaarovereenkomst ontbonden indien door de spaarder niet voldaan wordt aan de betaalverplichting, dit kan gebeuren door een storno van de incasso of bij onvoldoende saldo om de incasso uit te voeren.

Op het moment dat de overeenkomst voor de 24ste maand wordt ontbonden, wordt per direct de verkregen 10% korting opeisbaar door van der Ham Optometristen.

Het van der Ham Optometristen BRILplan wordt automatisch beëindigd bij een totaalsaldo van € 3000,00 (drieduizend euro). De BRILplan abonnee wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

Artikel 5 Extra voordeel

Wordt het BRILplan aangegaan tijdens de aanschaf van een complete nieuwe bril, dan wordt op deze aanschaf direct een eenmalige korting verleend van 10% (tien procent) op de complete bril. Andere acties en voorwaarden blijven van kracht.

Op het moment van besteden van het gespaarde bedrag zal van der Ham Optometristen dit bedrag verhogen met 10% van het op dat moment besteedde spaarsaldo.

 

Artikel7 Overige voorwaarden

-Het totale bedrag (BRILplan saldo) wordt nooit in geld uitgekeerd en wordt alleen als tegoed (korting) toegepast bij de aankoop van een (zonne)bril montuur en/of glazen.

 

-Het totale bedrag (BRILplan saldo) is volledig overdraagbaar aan derde, maar uitsluitend in opdracht van de oorspronkelijke BRILplan abonnee.

 

-Benutten van het totale bedrag (BRILplan saldo) is onafhankelijk van lopende acties en/of aanbiedingen.

 

-Indien twijfel over de voorwaarde bestaat, wordt die kwestie voorgelegd aan de directie van van der Ham Optometristen, zij zullen hierin een bindend advies geven.