Voorwaarden KIDSplan

Het van der Ham Optometristen KIDSplan is een abonnement systeem voor kinderen tot en met 12 jaar waarbij het maandelijkse bedrag gebruikt wordt voor de aanschaf van een (zonne)bril, montuur en/of glazen. Dit maandelijkse bedrag wordt voldaan per automatische incasso.

Artikel 1 Bedragen
De hoogte van dit bedrag kunt u zelf aangeven in overleg met een medewerker van van der Ham Optometristen. Dit bedrag is minimaal € 10,00 (tien euro) per maand en is besteedbaar bij de aankoop van een bril, montuur en/of glazen.

Op het moment van besteden van het gespaarde bedrag zal van der Ham Optometristen dit bedrag verhogen met 10% van het op dat moment besteedde spaarsaldo.

Voor glazen binnen het Myopie Management traject binnen van der Ham Optometristen geld een extra korting van honderd (100,00) euro per glas. Voor het overgebleven totaalbedrag kan het gespaarde saldo van het KIDSplan gebruikt worden.

Artikel 2 Incasso
De eerste incasso-opdracht wordt op de eerste dag van de volgende maand na het afsluiten van de KIDSplan overeenkomst, aan de bank aangeboden. De daaropvolgende incasso-opdrachten worden steevast op de eerste dag van de volgende maand geïncasseerd.

Artikel 3 Betaalverplichting
Het is contractnemer verplicht om van der Ham Optometristen te voorzien van correcte gegevens die de incasso’s mogelijk maken. Deze gegevens, en ook het te incasseren maandbedrag, worden vermeld op de overeenkomst en dienen ten tijde van ondertekening te worden gecontroleerd door contractnemer.
Het is aan de contractnemer te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening ten tijde van de incasso-opdracht. Bij een mislukte incasso-opdracht of door contractnemer teruggedraaide betaling (storno), wordt per direct de spaar overeenkomst ontbonden.
Er wordt vanaf dat moment niet verder gespaard. Het gespaarde saldo blijft volgens de geldende voorwaarden beschikbaar. Van der Ham Optometristen zal contractnemer op de hoogte stellen van de mislukte incasso. Het is aan contractnemer of de incasso overeenkomst opnieuw moet worden afgesloten, hierin vindt geen automatisch actie plaats door van der Ham Optometristen.

Artikel 4 Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 (twaalf) maanden en is daarna steeds per maand opzegbaar. De opzegtermijn (na minimaal 12 maanden) is 1 (een) maand.
Ook wordt de spaarovereenkomst ontbonden als door de spaarder niet voldaan wordt aan de betaalverplichting, dit kan gebeuren door een storno van de incasso of bij onvoldoende saldo om de incasso uit te voeren.
Het van de Ham Optometristen KIDSplan wordt automatisch beëindigd bij een totaal saldo van € 1000,00 (duizend euro). De KIDSplan abonnee wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Van KIDSplan naar BRILplan
Het KIDSplan loopt tot en met de leeftijd van 12 jaar. Het KIDSplan wordt overgezet naar BRILplan bij de eerste besteding na de dertiende (13) verjaardag van de KIDSplan abonnee.
Zodra het KIDSplan gebruikt wordt na de dertiende verjaardag van de abonnee, wordt het saldo van het KIDSplan besteed, het eventueel overgebleven saldo wordt overgezet op het BRILplan. Vanaf dat moment gelden de voorwaarden van het BRILplan.

Artikel 6 Extra voordeel
Tijdens de looptijd (bij een niet opgezegd KIDSplan) heeft de brildrager in dit KIDSplan recht op extra service en garantie genoemd in Artikel 7.
Op het moment van besteden van het gespaarde bedrag zal van der Ham Optometristen dit bedrag verhogen met 10% van het op dat moment besteedde spaarsaldo.

Artikel 7 Extra garantie KIDSplan
Voor deelnemers in het KIDSplan geldt een extra garantie op de complete bril zolang er wordt deelgenomen aan het KIDSplan en de bril niet meer dan 2 jaar oud is.
De extra garantie is persoonsgebonden en geldig voor elke bril behorende tot de deelnemer aan het KIDSplan.
De extra garantie biedt in ieder geval de volgende voordelen:

- Vervanging 1 of 2 glazen bij beschadiging met een eigen risico van € 35,00 per glas.
- Vervanging van een onderdeel van het montuur als dit onherstelbaar beschadigd is en de functie van de bril hierdoor afneemt in het eerste jaar. (€ 35,00 eigen risico in het 2de jaar).

Artikel 8 Overige voorwaarden
- Het totale bedrag (KIDSplan saldo) wordt nooit in geld uitgekeerd en wordt alleen als tegoed (korting) toegepast bij de aankoop van een (zonne)bril, montuur en/of glazen.

- Het totale bedrag (KIDSplan saldo) is volledig overdraagbaar aan derde, maar uitsluitend in opdracht van de oorspronkelijke KIDSplan abonnee.

- Benutten van het totale bedrag (KIDSplan saldo) is onafhankelijk van lopende acties en/of aanbiedingen.

- Indien twijfel over de voorwaarde bestaat, wordt die kwestie voorgelegd aan de directie van van der Ham Optometristen, zij zullen hierin een bindend advies geven.