Algemene voorwaarden LENSplan

Voorwaarden van der Ham LENSplan

Het van der Ham LENSplan is een leveringssysteem voor contactlenzen en contactlensvloeistof waarvan betaling geschiedt per automatische incasso.

De SEPA-incasso ten behoeve van het LENSplan is ook de LENSplanovereenkomst.

Aan deelname aan het LENSplan zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Ondertekening van de LENSplanovereenkomst door contractnemer betekent dat deze akkoord gaat met de gestelde voorwaarden.

Artikel 1 Eerste factuur

De eerste set contactlenzen dient te worden voldaan bij het starten van het LENSplan.

Op deze eerste factuur zijn de volgende kortingen van toepassing:

Bij deelname aan het LENSplan (indien nooit eerder lid geweest van het LENSplan) ontvangt de contractnemer een korting van 50% (vijftig procent) op de eerste set contactlenzen. Dit is uitsluitend op zachte contactlenzen in een vervangingssysteem.

Voor Nachtlenzen en overige harde lenzen geldt een éénmalig instaptarief van €75,00. Daarna zal de incasso-opdracht geschieden zoals in artikel 2 besproken.

Artikel 2 Incasso

De eerste incasso-opdracht wordt op de eerste dag van de volgende maand na het afsluiten van de LENSplanovereenkomst, aan de bank aangeboden. De daaropvolgende incasso-opdrachten worden steevast op de eerste dag van de volgende maand geïncasseerd.

Artikel 3 Betaalverplichting

Het is contractnemer verplicht om van der Ham Optometristen te voorzien van correcte gegevens die de incasso's mogelijk maken. Deze gegevens, en ook het te incasseren maandbedrag, worden vermeld op de LENSplanovereenkomst en dienen ten tijde van ondertekening te worden gecontroleerd door contractnemer.

Het is aan de contractnemer te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening ten tijde van de incasso-opdracht. Bij een mislukte incasso-opdracht o€ door contractnemer teruggedraaide betaling, blijft het incassobedrag verschuldigd aan van der Ham Optometristen en zal de onder artikel 5 genoemde prestatie niet langer door van der Ham Optometristen uitgevoerd worden. In deze situatie zal er geen restitutie verleend worden.

Artikel 4 Duur overeenkomst

De LENSplanovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste één (1) jaar na ondertekening van deze overeenkomst. De opzegtermijn is één (1) maand voorafgaande aan het volgende incassomoment. Op een stopgezette LENSplanovereenkomst wordt geen restitutie verleend. Bij het opnieuw aangaan van een LENSplanovereenkomst wordt deze wederom aangegaan voor de minimale duur van één (1) jaar. Als er enige rede ontstaat vanuit contactlens-technisch, de gezondheid van het oog of een andere reden waarbij de contactlensspecialist verantwoord lenzen dragen niet kan garanderen, zal de LENSplanovereenkomst door de specialist in samenspraak met de lensdrager ontbonden worden.

Het eventueel opgebouwd tegoed kan dan worden aangewend voor andere zaken aangeschaft bij van der Ham Optometristen. De contractnemer is ook gerechtigd dit tegoed over te doen op derde die dit kunnen besteden bij van der Ham Optometristen.

Artikel 5 Prestatie

van der Ham Optometristen zal tijdens een lopende LENSplanovereenkomst, de contractnemer voorzien van de op de LENSplanovereenkomst genoemde contactlenzen en/of contactlensvloeistof.

Zachte contactlenzen is een vervangingssysteem

De lenzen worden, indien niet specifiek anders vermeld, steeds per half jaar (6 maanden) geleverd. Het eerste halfjaarpakket bij aangaan van het LENSplan volgens voorwaarde van Artikel 1.

Het tweede pakket zes (6) maanden na eerste incassodatum (vermeld op de incasso overeenkomst), het derde pakket twaalf (12) maanden na eerste incassodatum. Wordt het LENSplan na 12 maanden gestopt, dan zal de levering in de twaalfde (12de) maand de laatste zijn volgens deze voorwaarden. Als na dit eerste jaar het LENSplan wordt voortgezet zal steeds levering van de halfjaarpakketten per zes (6) maanden geschieden.

Nachtlenzen en vormstabiele contactlenzen

Nachtlenzen en vormstabiele contactlenzen worden vervangen per twaalf (12) maanden.

De eerste set wordt geleverd na een betaling van het instapbedrag zoals genoemd in artikel 1. Het volgende paar wordt geleverd twaalf (12) maanden na de eerste incassodatum. Wordt het LENSplan na 12 maanden gestopt, dan zal de levering in de twaalfde (12de) maand de laatste zijn volgens deze voorwaarden.

Ook wordt door van der Ham Optometristen alle oogzorg en diensten verleend die nodig zijn tot een verantwoord en veilig contactlens dragen.

Van der Ham Optometristen is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in het LENSplan en bijbehorende voorwaarden door te voeren.

Artikel 6 Bestel opdracht

De contactlenzen ten behoeve van de contractnemer worden, volgens artikel 5 genoemde momenten, besteld na opdracht van contractnemer. De contactlenzen worden niet besteld zonder deze opdracht.

Van der Ham Optometristen zal de contractnemer tussen de twee en vier weken voorafgaande aan dit moment herinneren. De manier van herinneren wordt met contractnemer afgesproken bij het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 7 Overige voordelen

Van der Ham Optometristen zal tijdens een lopende lensplanovereenkomst, de contractnemer voorzien van brillenglazen bij aanschaf van een complete bril.

De uitvoering van de glazen wordt in deze volledig bepaald door van der Ham Optometristen. Andere wensen in uitvoering van de brillenglazen zijn tegen een geringe meerprijs mogelijk. Volgens de voorwaarden van deze overeenkomst is van der Ham Optometristen alleen gehouden aan het leveren van de genoemde brillenglazen als er een geldige LENSplan overeenkomst is en indien er op het LENSplan geen betalingsachterstand is ontstaan. Indien noodzakelijk zal voor aanschaf van een bril, zonder verdere kosten, een oogmeting uitgevoerd worden om de exacte bril sterkte te bepalen.

Voor kortlopende acties in het LENSplan, kijk op onze website. www.vdham.nl